Individuálny technický futbalový tréning 2.časť

Individuálny technický futbalový tréning 2.časť

Individuálny technický futbalový tréning 2.časť   Tréning zameraný na rozvoj techniky. Trénovali sme dve kľučky "Outside Cuts Stepover" a "Double Outside Cuts Stepover". Tu druhú sme robili prvý krát. Vidieť akú postupnosť má motorické učenie. Najskôr premýšľa a...

Individuálny technický futbalový tréning 1.časť

Individuálny technický futbalový tréning 1.časť

Individuálny technický futbalový tréning 1.časť Tréning zameraný na rozvoj techniky. Trénovali sme dve kľučky "Outside Cuts Stepover" a "Double Outside Cuts Stepover". Tu druhú sme robili prvý krát. Vidieť akú postupnosť má motorické učenie. Najskôr premýšľa a...