Letný futbalový kemp 1

Kapacita kempu je naplnená!