Individuálny technický futbalový tréning 1.časť

Tréning zameraný na rozvoj techniky. Trénovali sme dve kľučky „Outside Cuts Stepover“ a „Double Outside Cuts Stepover“. Tu druhú sme robili prvý krát. Vidieť akú postupnosť má motorické učenie. Najskôr premýšľa a predstavuje si tú činnosť, potom nasledujú prvé pokusy a postupne viacnásobným opakovaním automatizuje tú činnosť. Po 10-tich minútach novo naučenú zručnosť dokázal previesť do hry 1na1..