Individuálny technický futbalový tréning 2.časť

Individuálny technický futbalový tréning 2.časť


Individuálny technický futbalový tréning 2.časť

 

Tréning zameraný na rozvoj techniky. Trénovali sme dve kľučky „Outside Cuts Stepover“ a „Double Outside Cuts Stepover„. Tu druhú sme robili prvý krát. Vidieť akú postupnosť má motorické učenie. Najskôr premýšľa a predstavuje si tú činnosť, potom nasledujú prvé pokusy a postupne viacnásobným opakovaním automatizuje tú činnosť. Po 10-tich minútach novo naučenú zručnosť dokázal previesť do hry 1na1..

Individuálny technický futbalový tréning 1.časť

Individuálny technický futbalový tréning 1.časť

Individuálny technický futbalový tréning 1.časť

Tréning zameraný na rozvoj techniky. Trénovali sme dve kľučky „Outside Cuts Stepover“ a „Double Outside Cuts Stepover“. Tu druhú sme robili prvý krát. Vidieť akú postupnosť má motorické učenie. Najskôr premýšľa a predstavuje si tú činnosť, potom nasledujú prvé pokusy a postupne viacnásobným opakovaním automatizuje tú činnosť. Po 10-tich minútach novo naučenú zručnosť dokázal previesť do hry 1na1..